confluences logo with aerial view of snaking rivers in background

  • screenshot of DMX ASL sign language youtube video
    ‘‘Deafinitely:” The Racialization of Black Communication in the U.S.A. by Eniola Ajao

Taarifa ya Maono

Mazungumzo hutokea daima katika jamii ya Amherst. Chuo chetu ni nafasi ambapo lugha tofauti, kama mito, hutiririka, ikibeba katika mavuno yao ya uzoefu mkubwa, majukumu, maoni ya dunia, na mawazo. Gazeti hili hupeana jukwaa la kueleza na kushiriki nyakati hizi za kuungana. Ni hifadhi sio tu ya mawazo ya kubadilishana lakini pia ya mawazo yaliyounganishwa kwa njia ya harakati za lugha. Inatafuta kufuta mipaka kati ya kushinikiza kwa mifanano na kuvuta kwa tofauti, ikishikilia mito hii inapoungana na kuipa sauti. Ushauri: Kupotea & Kupatikana katika Tafsiri imeandikwa, ikachapishwa, na kutafsiriwa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Amherst, wafanyakazi, na kitivo – wengi ambao wanazungumza lugha mbili au zaidi. Inazingatia matatizo – na hivyo ugumu – wa lugha mbalimbali na inaadhimisha ufahamu wote wa kilugha, kitamaduni, kibinafsi, na kijamii ambao tafsiri inaweza kuhamasisha. Kupitia ushiriki wa kina na kuandika na kutafsiri, tunatafakari jinsi nyakati zingine tunashindwa kufanya haki kwa hali halisi ya kilugha na kijamii ya kila mmoja. Tunatafuta, kati ya mambo mengine, kuainisha Kiingereza kama lugha ya kawaida ya nguvu. Tunachunguza – na kushirikiana na wasomaji wetu – jinsi kupitia changamoto za lugha kunaweza kuimarisha ufahamu wetu wa ulimwengu.

If you are interested in writing for Confluences: Lost & Found in Translation, in translating any published articles or future ones, or in being involved in some other way, please email confluences@amherst.edu.